Hoạt động của bệnh viện
0
* Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt. * Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./. xem tiếp....
0
Thực hiện công văn số: / KH-BVVT ngày tháng năm 2020 về việc kiểm tra công tác 3 tháng đầu năm 2020 bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau: xem tiếp....
0
Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt. Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./. xem tiếp....
0
Với mục tiêu hướng dẫn bệnh viện triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đáp ứng tốt với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp". xem tiếp....
0
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 khuyến cáo người dân cần thay đổi ngay 7 thói quen sau: xem tiếp....
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  1
Lượt truy cập : 0  5  3  0  1  2  7