Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
0
Hơn 10 dị tật thai nhi mà các máy siêu âm thông thường không nhìn thấy sẽ được xác định trên máy cộng hưởng từ, được Bệnh viện Từ Dũ TP HCM đưa vào sử dụng sáng 22/4. xem tiếp....
0
CỘNG HƯỞNG TỪ 4/22/2011 12:31:38 PM
Hình ảnh Cộng hưởng từ xem tiếp....
0
Máy chụp X quang cao tần xem tiếp....
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  6
Lượt truy cập : 0  6  4  0  3  1  7