Hoạt động của bệnh viện
0
Thực hiện công văn số: 123/KH-BVVT ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc tự kiểm tra bệnh viện 9 tháng - năm 2020 bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau: xem tiếp....
0
Thực hiện kế hoạch kiểm tra của bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn, Ban Giám đốc sẽ tổ chức kiểm tra các khoa về công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2020 . Để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt phòng KHTH bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn thông báo kế hoạch kiểm tra như sau: xem tiếp....
0
Thực hiện công văn số: 86/KH-BVVT ngày 4 tháng 6 năm 2020 về việc kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2020. Bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau: xem tiếp....
0
* Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt. * Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./. xem tiếp....
0
Thực hiện công văn số: / KH-BVVT ngày tháng năm 2020 về việc kiểm tra công tác 3 tháng đầu năm 2020 bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau: xem tiếp....
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  5
Lượt truy cập : 0  5  1  0  1  4  4