Hoạt động của bệnh viện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA 12 THÁNG_NĂM 2020 1/4/2021 6:37:59 PM

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn, Ban Giám đốc sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2020. Để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt phòng KHTH bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn thông báo kế hoạch kiểm tra như sau:


                                                                                          


Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  2
Lượt truy cập : 0  6  4  0  3  3  7